Köpvillkor

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@mervi.se Detta är ett enmansföretag och all kommunikation och kundkontakt sker oss emellan. Du kan även ringa under butikens öppettider.

Mervi Guldsmed,
Gammelgårdsvägen 22,
11265 Stockholm, Sverige
info@mervi.se
0709-37 16 53

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när mervi.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning har genomförts. Leveransen sker må-to. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. mervi.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och mervi.se måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Priser

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som mervi.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt

En fraktkostnad tillkommer inom Sverige. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan. Varor skickas med Postnord med REK eller skicka lätt 

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Du kan välja att betala med olika metoder, inklusive kreditkort, faktura, delbetalning eller genom att använda ett konto hos Klarna. Observera att betalning via faktura endast är tillgängligt för kunder som handlar i länder där Klarna Faktura via Klarna erbjuds.

Här finns mer info om Klarnas betalningsalternativ

5. Återbetalningar

Återbetalning sker via Klarna.Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

6.Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Du har rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall gärna på e-post info@mervi.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.  GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU.  En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar din information kontakta gärna oss på info@mervi.se.

7. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan. 

8. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm.
www.konsumentverket.se
www.arn.se